Navigace - Keňa
Dovolená Keňa Recenze hotelů Keňa
Last minute Keňa Hotely a ubytování Keňa
Víza Keňa Fotogalerie Keňa
Mapy a průvodce Keňa Informace Keňa

       Přírodopis

      Podnebí
       Zvířata
      Rostliny

Keňa - Zvířata

Mnoho lidí navštěvuje Keňu právě kvůli nepřebernému množství živočišných a rostlinných druhů. Země se může pochlubit více než 80 hlavními druhy zvířat a více než 1000 druhy ptáků. Vláda si uvědomuje hluboké historické a ekonomické spojení s krajinou a mezi její hlavní úkoly patří boj proti pytláctví a ochrana ohrožených druhů. Turistika a safari v Keni vám nabídne nejen úžasnou podívanou, ale zároveň svojí přítomností podpoříte boj o přežití ohrožených zvířat a rostlin. Pro milovníky divočiny je Keňa určitě ideálním místem.

Díky velké rozmanitosti klimatu žije v Keni obrovské množství nejrůznějších zvířecích i ptačích druhů. Část jihozápadní Keni zabírá lesnatá savana. Místní lidé nazývají tuto jednotvárnou a nehostinnou krajinu nyika. Na skalnatých kopcích se rozvalují lvi a levharti. V okolí popíhají damani a setkat se můžete i s mohutnými červenými stavbami termitů. Termiti jsou potravou hyenek hřívnatých, hrabáčů a takarů. Na osamělých starých akáciích odpočívají hlavou dolů velcí kaloni. Žádnou výjimkou nejsou ani obrovská stáda antilopy koňské, kudu velkého, antilopy vrané, vodušky puku, pakoňě modrého nebo buvolce Lichtensteinova, která táhnou za potravou skrz rozlehlé pláně. V okolí řek a potoků žijí hroši, volavky, ledňáčci, čápi, antilopy vodušky, buvoli kaferští. Nejkrásnějšími zvířaty keňské divočiny jsou bezesporu sloni, nosorožci, lvi, leopardi a bůvoli.


Kočkodan obecný (Cercopithecus aethiops)
Velikost: až 130 cm dlouhý, včetně 60 cm ocasu
Váha: 3,5 – 8 kg
Rozšíření: savany a lesy, velmi běžný v parcích
Tento asi nejběžnější zástupce opů žije v savaně a lesnatých částech Keni. Velmi snadno ho poznáte podle prošedivělé srsti na těle a černé tváře, která je olemovaná bílými chlupy. Je to denní živočich a největší aktivitu projevuje brzo ráno nebo před západem slunce, kdy shání potravu. Živí se především ovocem, semínky, listy, květinami, bezobratlými živočichy a občas nepohrdne ani malou ještěrkou nebo ptáčetem. Velmi rychle se naučí, kde může snadno sehnat potravu, a proto není divu, že se s ním můžete setkat i v okolí kempů nebo ubytoven.
Tyto velmi inteligentní, nebojácné a drzé opice způsobují nejednomu majiteli hotelů velké nepříjemnosti. Velmi často se vyskytují v blízkosti restaurací, kde vyčkávají na svoji šanci. Jsou velmi rychlí a hbití, takže překvapení turisté mohou přijít i o večeři. Takovémuto chování je naučili lidé, kteří je krmí. Dejte si však pozor, nejsou to žádná ochočení domácí mazlíčci, opice by vám mohla i způsobit zranění.


Kočkodan diadémový (Cercopithecus mitis)
Velikost: 140 cm dlouhý, včetně 80 cm ocasu
Váha: 8-10 kg
Rozšíření: obývá většinou vždy zelené lesy a pralesní mýtiny, běžný, aktivní především ve dne, ale většinou je těžké je zahlédnout mezi listy stromů
Blue monkey je vzhledově podobný kočkodanovi, jen o trochu větší a má tmavší srst. Má černošedou tvář, černá ramena, končetiny a ocas a červeněhnědá nebo olivověhnědá záda. Žije více na stromech než kočkodan a obecně obývá spíše husté lesy a křoviny. Tlupu tvoří nanejvýš 30 jedinců, ale spíše se počet pohybuje okolo 4-12 opic. Jejich největšími nepřáteli jsou leopardi, krajty a orli.


Pavián (Papio cynocephalus)
Velikost: až 160 cm dlouhý, výška ramen 75 cm
Váha: 25-45 kg
Rozšíření: Žlutý pavián je běžný v centrální a východní Keni. Pavián olivový obývá spíše oblasti západní Keni. Velmi běžný je ve všech chráněných oblastech, aktivní bývá především během dne.
Pavián žlutý (p.c. cynocephalus) je v Keni nejběžnější a je pro něj charakteristická žluto-hnědá barva. Pavián zelený (p.c.anubis) má strakatou olivově hnědou srst a především samci se chlubí dlouhou hřívou na krku a ramenech.
Paviáni žijí ve velkých tlupách čítajících 8 - 200 jedinců.Ve velkých tlupách nezaujímá žádný samec dominatní pozici. Paviáni jsou denní zvířata. Potravu shánějí především v savaně nebo buši. Živí se především trávou, hlízami, ovocem, hmyzem, pavouky a příležitostně i malými obratlovci.
Jsou to notoričtí prospěcháři a velmi často otravují v turistickým oblastech. Ti, kteří se stanou závislými na lidské potravě, mohou být i agresivní. Vyhýbejte se krmení těchto zvířat.Guareza pláštíková (Colobus guereza)
Tato opice je velmi krásná. Je celá černá, zdobená dlouhými bílými chlupy na zádech a ocase. Také obličej má černobílý. Žije především vysoko v korunách stromů a je velmi obtížné ji spatřit. Často je uvidíte, když skáčí ze stromu na strom a bílé chlupy za nimi vlají jako závoj. Největší šance je spatřit je v okolí Mout Kenya. Jsou velmi plaché a před člověkem prchají.


Prase bradavičnaté (Phacochoerus aethiopicus)
Živí se převážně trávou a ovocem, avšak nepohrdnou ani malým savcem. Při pastvě vždy klečí na předních nohou. Prasata nemají ráda hustě zarostlou, křovinatou krajinu, dávají přednost otevřeným planinám. Když jsou vyrušena, prchájí s ocáskem vztyčeným jako anténa. Jak samci, tak samice zuřivě brání mláďata a k obraně používají kly, kterými mnohdy dokáží zahnat mnohem větší dravce než jsou oni sami. Často také adoptují osiřelé mládě, kterému například zahynuli rodiče.


Kapský králík (Lepus capensis)
Toto zvíře se živí převážně rostlinnou stravou, kůrou, větvemi a kořena, ale nepohrdne ani myší. Má vynikající sluch a čich, a přestože mají velké oči, zrak je velmi špatný. Hodně času stráví ve svých norách, které jsou vyvrtané v zemi.


Hyena skvrnitá (Corcuta crocuta)
Velikost: výška v kohoutku 65-80 cm
Váha: 25-45 kg
Rozšíření: obývá oblasti od jižní až po severní Keňu
Hyena skvrnitá je shrbený dlouhonohý noční živočich, ale díky svému celkovému vzhledu robustního zvířete budí značný respekt. Živí se především zbytky mršin po ostatních predátorech, svou kořist si odvleče do úkrytu. Často chytá i hmyz a malé obratlovce, ale není příliš úspěšným lovcem. Většinu roku tráví samotářsky, ale někdy se spojují do větších klanů, kde spolupracují pří výchově mladých a obraně teritoria. Má obrovskou sílu v čelistech a svůj úlovek dokáže pozřít téměř celý – včetně kostí, kůže a chlupů. Hyena skvrnitá je jedním ze dvou druhů hyen, které můžete v Keni spatřit.


Gepard (Acinonyx jubatus)
Velikost: výška v kohoutku 85 cm, délka 180-220 cm
Váha: až 65 kg
Rozšíření: žije především v chráněných oblastech nebo v okolí těchto oblastí, ne zcela běžný tvor, žije samotářsky, aktivní během dne, hojně k vidění v národních parcích
Gepard je kočkovitá šelma, pro kterou je typické štíhlé tělo a dlouhé nohy. Je to nejrychlejší suchozemský savec. Při lovu dokáže vyvinout rychlost až 105 km/hod s úžasnou akcelarecí na 60 metrech. Gepard se však rychle unaví. Loví především antilopy vážící do 60 kg, zajíce a mláďata velkých býložravců jako pakůň nebo zebra. Jeho oblíbenou kořistí je zejména Thomsonova gazela. Mláďata zůstávají s matkou až do 18ti měsíců svého života. Samci vytvářejí koalice, zatímco samice žijí samotářsky po celý život. Na rozdíl od ostatních koček, nedokáže gepard zatahovat drápy, ale když odpočívá, tak tiše přede.


Buvolec Cokův (Alcelaphus bucelaphus cokii)
Tato antilopa má dlouhou úzkou hlavu a svažující se hřbet. Živí se především trávou, žije na otevřených planinách v malých skupinách. Samice se většinou slučují do skupin a taktéž mladí samci tvoří stáda. Tuto antilopu si můžete velmi často splést s antilopou zvanou Topi. Na rozdíl od ní, má však jinak stočené rohy, světlejší barvu a chybí ji tmavé skvrny.


Antilopa žirafí (Litocranius walleri)
Elegance této antilopy vyniká zejména, když se pase. Stojí na krásných dlouhých nohách a svého dlouhého krku využívá ke spásání listů ze stromů. Živí se ovocem, květy, trávou, poupaty a další rostlinou stravou. Většinu vody získává z potravy, ale občas se dá vidět i u napajedel. Nejlepším místem, kde se dají spatřit je Samburu.


Kudu velký (Tragelaphus strepsiceros)
Samec této velké antilopy je opravdu nepřehlédnutelný. Má dlouhé zakroucené rohy a jeho srst je krásně zbarvená. Samice rohy nemají, ačkoliv byly spatřeny i samice, které malé růžky měly. Jak samci, tak samice mají svislé bílé proužky na hnědém podkladu, široký bílý nosní pruh a bílé lícní skvrny. Samice se pohybují ve skupinách 6 – 12 kusů a doprovází je samec. Živí se převážně rostlinnou stravou. I přesto, že mají ohromné rohy, málokdy se pouští do souboje a dávaji přednost útěku.


Impala (Aepyceros melampus)
Elegantní a plachá zvířata s jemnou a krásně zbarvenou srstí, která žijí v malých skupinách. Jen samci mají rohy, které jsou dlouhé a v dospělosti zatočené. Impaly jsou jedním z nejčastějších druhů antilop, které můžete spatřit. Jsou charakteristické hnědým hřbetem, černým podélným pruhem a bílým břichem. Živí se především trávou a dávají přednost lehce křovinatému území s dostatkem vody. Každé stádo samic hlídá jeden samec, který o ně bojuje s ostatními samci.


Dikdik (Madoqua)
Malá antilopa, která dorůstá v kohoutku pouhých 35-45 cm. Partnera si hledá na celý život a tak je často uvidíte i osamělé. Nepotřebují téměř pít, veškerou vodu získávájí z potravy – trávy, květin, ovoce. Životně důležitá je pro ně sůl, a když jí nemají dostatek, velmi rychle umírají. Rohy mají pouze samci. Velmi často je můžete spatřit v Samburu nebo Tsavo.


Klipspringer (Oreotragus oreotragus)
Plaché zvíře, které je velmi obtížné spatřit. Obývá kamenité a skalnaté oblasti a během dne ho můžete spatřit jak stojí na skalách a balvanech a sleduje okolí. Jsou kořistí zejména pro leopardy nebo orly. Živí se především listy, trávou, ovoce a květinami a často se také staví na zadní, aby dosáhli na vyšší keře. Nepotřebují téměř pít, všechnu vodu získávají z potravy. Nejlepším místem na jejich pozorování je Tsavo – v okolí lávových skalisek.


Gazela Thomsonova (Gazella thomsonii)
Tato nejmenší keňská antilopa se velmi často stává kořistí pro gepardy. Žije ve skupinách 5 – 65 samic, které vede jeden samec. Samotní mladí samci také vytvářejí stáda, která mohou čítat až 100 jedinců. V období sucha se stáda slučují a mohou mít až 1000 kusů. Když se antilopy cítí ohrožené, vyskakují do výšky a kopou kolem sebe.


Voduška jelenovitá a znamenaná (Kobus ellipsiprymnus)
V Keni se nacházejí dva druhy tohoto zvířete. Na severu žije voduška, která má bělavý zadek, kdežte voduška žijící na jihu má na zadku pouze bílý kruh. Jsou to silné antilopy s hustou srstí. Po celé srsti mají silné žlázy, které jejich srst chrání před namočením. Živí se převážně trávou, listy, květy a kořeny. Před nebezpečím se ukrývají ve vodě. Spatřit je můžete například v okolí jezera Naivasha.


Zebry
Velikost: Zebra Böhmova je menší než zebra Grévyho, ale obě mají robustní vzhled. Výška ke kohoutku je 140-160 cm
Váha: Zebra Böhmova váží až 360 kg. Zebra Grévyho 390 kg.
Rozšíření: Zebra Böhmova se vyskytuje v národních parcích po celé Keni. Zebra Grévyho se vyskytuje jen v malém množství u severních hranic Keni.

Keňu obývají dva druhy zeber. Zdaleka nejběžnější je Böhmova zebra, která se vyskytuje ve velkých stádech dvojího druhu. Mateřská stáda vede jeden hřebec a zbytek tvoří 4-8 klisen s mláďaty. Ve stádech hřebců žijí staří i mladí hřebci pohromadě a vede je nejsilnější jedinec.
Zebra Grévyho je největší ze všech zeber. Dobře snáší velké horko a žízeň a je tedy asi nejlépe vybavena pro život v polopouštních a nehostinných oblastech. Vyznačuje se velkýma zakulacenýma ušima, dlouhou, jemně pruhovanou štíhlou hlavou s oslími nozdrami a typickým hýkáním, které se podobá oslímu. Pruhovaná hříva je mimořádně dlouhá. Dají se dobře ochočit, jsou silné vytrvalé a nenáročné a je skoro s podivem, že je místní obyvatelé nedomestikovali. Ve volné přírodě je zebra Grévyho téměř vyhubena a jen zde v Keni najdeme několik malých stád těchto nádherných zvířat.


Žirafa (Giraffa camelopardalis)
Velikost: až 5,2 metrů vysoká
Váha: 900-1400 kg
Rozšíření: Žirafa síťovaná se vyskytuje v severní Keni. Žirafa masajská je rozšířena jihozápadně od Nairobi až do Tanzánie. Žirafa Rotschildova obývá oblasti západní Keni poblíž jezera Baringo.
Žirafa je nejvyšší savec na zemi. Na této výšce se podílí zejména dlouhý krk a nohy. Na konci ocasu má střapec z černých žíní a na hlavě 2-5 růžků. Sdružují se do stád, kde se tito býložravci pasou společně s zebrami, pštrosy a antilopami. Mláďata jsou ohrožována běžnými velkými predátory, které představují lev, levhart a člověk.

Žirafa Rothschildova, kterou můžete spatřit především u jezera Nakuru a na ostrově Crecent v jezeře Naivasha, je velmi podobná masajské žirafě, avšak má mnohem delší bílé „ponožky“.
Žirafa masajská (spatřit ji můžete především v Amboseli, Tsavu a Maasai Mara) má méně dobře skvry než například Žirafa síťovaná. Skvrny často vypadají jako malé tmavě hnědé rosety na krémově žlutém pozadí.
Žirafa síťovaná je typická úzkými krémově zbarvenými čárami na hnědém pozadí, které způsobují, že zvíře vypadá jako chycené v síti.


Hroch obojživelný (Hippopotamus amphibius)
Velikost : výška 150 cm
Váha: až 2 tuny, samci jsou větší než samice
Rozšíření: po celé Keni, obvykle v blízkosti velkých sladkovodních ploch, běžný a snadno k vidění
Hroši jsou velkými milovníky vody a jsou na ní také existenčně závislí, a to zejména kvůli své citlivé kůži. Nejraději si hoví v hloubce 1,5 m ve stojatých nebo mírně tekoucích vodách. Dospělý hroch vydrží pod vodou 4-6 minut. V noci vylézá z vody, aby se napásl a dokáže spořádat až 40 kg vegetace. Žije obvykle ve velkých stádech. Dospělí jedinci chrání svá mláďata před krokodýly, velká otevřená tlama budí dostatečný respekt. Hroši mají velmi zvláštní zvyk. Při kálení kmitají krátkým ocáskem a rozmetávají svůj trus do okolí. Tím si značkují své území. Tento zvyk praktikují i ve vodě. Hroch je na souši velmi agresivní a v Africe zabíjí každým rokem spousty lidí, obvykle když někdo zablokoval jeho přístupovou cestu k vodě. Ačkoliv vypadají neohrabaně a pomale, ve skutečnosti jsou velmi rychlí a obratní. Jsou považováni za jedno z nejnebezpečnějších zvířat. Jedinými přirozenými predátory jsou lev a krokodýl. Jedním z nejlepších míst na pozorování hrochů je Lake Baringo.


Pakůň žíhaný (Connochaetes taurinus)
Velikost: výška do kohoutku 150 cm
Váha: 250 kg
Rozšíření: vyskytuje se ve většině parků v tomto regionu, v hojném počtu se vyskytuje především v rezervaci Masai Mara
Pro pakoně žíhaného je typická šedomodrá barva a tmavé příčné pruhy na bocích. Žije převážně ve stádech čítající od 10 do 10.000 kusů jedinců. Stáda vypadají velmi neorganizovaně, ale není to zcela pravda. Samci si hlídají své teritorium a skupinu „svých“ samic. Samice se také páří pouze se samci, kteří hlídají určité území. Každý rok dochází k obrovskému přesunu těchto zvířat do rezervace Masai Mara ze Serengeti. V období dešťů se pasou velmi nahodile, ale v období sucha se shromažďují u vodních ploch.Hlavními predátory jsou lvi a hyeny.


VELKÁ PĚTKA
Africký buvol (Syncerus caffer)
Mnoho lidí je překvapeno, že se buvol řadí mezi pět nejnebezpečnějších zvířat v Keni. Jak by něco takového, co připomíná krávu, mohlo být tak nebezpečné! Nenechte se ale mýlit, tato zvířata zavinila, i když ne vlastní vinnou, smrt nejednoho riskujícího lovce. Mají obrovskou sílu, s přehledem dokáží zahnat i lvy a mnozí je považují za nejnebezpečnější zvíře Velké pětky. Věřte, že s naším mírumilovným a líným skotem má málo společného.
Dospělí buvoli jsou tmavě hnědí, mláďata jsou nejprve zbarvená červenohnědě. Jak samci, tak i samice mají mohutné rohy, které se u starších jedinců spojují na vrchu hlavy a vytvářejí jakési beranidlo či výrůstek.
Doba páření buvolů trvá od března do května, mláďata se rodí po 12 měsících po oplodnění samice. Obvykle se narodí pouze jedno, vážící okolo 30ti kilo. Průměrná váha buvolů je okolo 700 kg, v kohoutku měří okolo 1,5 metru. Existují však i kusy, které váží až 900 kg! Samice jsou samozřejmě menší, váží mezi 500 – 600 kilogramy. Buvoli vydávají různé zvuky. Mnoho turistů je tím překvapeno, protože si většinou myslí, že takhle řvát umí jen lvi.
Jihoafričtí buvoli nejsou jen zuřiví a silní, ale také velmi mazaní. Mezi lovci se vyprávějí různé příběhy. Raněný buvol je prý schopný vrátit se několik kilometrů za svým pronásledovatelem a napadnout ho zezadu. Také fotografové jsou často překvapeni reakcí těchto zvířat, která velmi ochotně zapózují, ale pak si vás bez milosti chtějí prohlédnout zblízka. Charakteristické rysy buvolů, které nespatříte u jiných býložravců, je jejich odvaha a týmová spolupráce. Napadenému jedinci mnohdy přispěchají na pomoc ostatní členové stáda, i když byl buvol napaden třeba lvem. Buvoli se živí převážně trávou, ale spásají i nízké keře a stromy. Spatřit je můžete téměř ve všech národních parcích.

Africký slon (Loxodonta africana)
Africký slon je největší suchozemský savec. Největší jedinci dorůstají až do čtyřmetrových výšek a mohou vážit až 6 tun. Samice jsou menší, ale i tak mnohdy dorůstají tří metrů a váží okolo 3 tun. Jak samci, tak samice mají kly. Velké kly dospělého jedince mohou vážit až 60 kg. Slon se dožívá 60 – 70 let. Je velmi zajímavé, že si sloni pamatují své předchozí zážitky, jak negativní tak pozitivní, ze kterých se dokáží poučit do budoucnosti. Odtud snad také plyne rčení: „Mít paměť jako slon“. Také životní cyklus slonů se velmi podobá lidskému. Od neposedných dětí, pubertálních výrostků, bouřlivých mladíků, inteligentních dospělých po moudré a zkušené starce. V každém sloním stádu vládne matriarchát, vede ho vždy dospělá samice, která stádo chrání, vede a poroučí mu. Stádo se většinou skládá ze samic různého věku a mláďat obou pohlaví. Dospělí sloní samci se od stáda vždy oddělí a putují světem sami nebo v malých skupinkách. Na rozdíl od ostatních savců, sloní samice nerodí mláďata každý rok. Mláďata se rodí každé 3 až 4 roky po dvouletém těhotenství samice. Novorozená mláďata váží okolo 100 kg. Stejně jako u člověka, tak i u slonů, je narození mláděte velkou událostí. Celé stádo ho chrání a stará se o něj. Také sloni vydávají velkou řadu zvuků. Troubí, křičí a vysílají také zvuky, které jsou pro lidské ucho neslyšitelné. Živí se především trávou, listy, kůrou a také ovocem. U slonů se dá pozorovat mnoho zajímavých vlastnostní. Samice například, když jim zemře mládě, přikrývají často jeho mrtvolu listy a větvemi. Nejlepším místem, kde se dají v Keni sloni pozorovat, je Amboseli.

Leopard (Panthera pardus)
Leopard je považován ze nejkrásnější kočkovitou šelmu v Keni a pokud se mu podíváte do oči, jistě s tím budete souhlasit. Je třetí největší kočkovitou šelmou. Leopardi mají rezavě hnědou až zlatavou barvu s řadou černých znaků se světlejším středem. Mláďata se rodí po třech a půl měsících těhotenství. Samici se většinou narodí tři mláďata, která uschová v dírách v zemi nebo hustém křoví. Matka své mladé velmi dobře střeží před vetřelci – lvy, hyenami nebo leopardy, pro které jsou mláďata lehkou kořistí. S matkou pak zůstávají rok.
Leopardi jsou obdivováni díky své rychlosti, hbitosti, mazanosti a také díky skvělému nočnímu vidění. Mají také úžasnou trpělivost a jejich snaha něco ulovit je tak většinou korunována úspěchem. Velká přizpůsobivost tohoto predátora je dána také rozličnou skladbou stravy. Živí se převážně malými druhy antilop, nepohrdne však ani liškami, rybami a hmyzem. Dokáží také přežít z odpadků. Leopard je ovšem skvělým lovcem, zabíjí tiše, rychle kousnutím do krku oběti, které tak protrhne průdušnici. Poté co se nasytí, zbytek kořisti zahrabe nebo přikryje a vrátí se na místo zpět, když má hlad. Leopard také skvěle leze a loví v korunách stromů a to zejména v oblastech, kde má na zemi konkurenci – lvy nebo hyeny. Dospělí samci mohou vážit až 55 kg.

Lev (Leo panthera)
Lvi jsou největší a nejsilnější predátoři v Keni. Lidské pokolení bylo tímto dravcem odjakživa fascinováno a mnoho lidí se také stalo a stále ještě stává kořistí těchto králů džungle.
Dospělý lev váží okolo 190 kg, samice okolo 130 kg. Průměrná výška samců v kohoutku je 120 cm a jejich délka může být od 250 do 300 cm, od čenichu ke konci ocasu. Samce od samic rozeznáte díky hřívě, která pokrývá samcovu hlavu, krk a ramena. Loví většinou velká zvířata jako jsou zebry, pakoně a velké druhy antilop. Velmi často také ale napadají buvoly, hrochy, nosorožce, žirafy a mladé slony. Jsou však také mrchožrouti, a když se naskytne příležitost, neváhají ji využít. Velmi často také uloupí kořist jiným, slabším predátorům.
Lvi mají rodinnou povahu a pomáhají jeden druhému, snad nejvíce ze všech kočkovitých šelem. Samice loví a starají se o mláďata. Ta se rodí přibližně po 15 týdnech. Zvuky, které vydávají lvi, jsou opravdu impozantní a často jsou tím pravým synonymem pro zvuky africké džungle. Kromě zvuků, komunikují lvi i postoji těla a značkováním teritoria. Agresivitu dávají najevo ceněním zubů, mrskáním ocasem a stáhnutím uší. Pokud potkáte lva v takovémto postoji, doporučujeme rychlý ústup.
Bohužel subsaharská Afrika je posledním útočištěm těchto nádherných zvířat.

Černý nosorožec (Diceros Bicornis)
Toto zvíře, které dokáže běžet rychlostí až 60 km/h, je pohromou pro vše, co si usmyslí zlikvidovat. Černý nosorožec je mnohem agresivnější, v porovnání se svým bílým kolegou. Bohužel je na pokraji vyhynutí. Dospělý nosorožec měří v kohoutku okolo 1,7 metrů a váží přes 1 tunu. Má šedivé zabarvení a dva rohy. Ostré pysky jsou určeny ke spásání křovin a dřevnatých rostlin a má je na rozdíl od nosorožce bílého mnohem méně citlivé.
Samici se většinou narodí jen jedno mládě, váží okolo 40 kg a zůstává s ní 2 až 3 roky.
Nosorožci jsou samotářská zvířata. Mladí nosorožci jsou ale často spatřeni v malých skupinkách, které vytvářejí pro svoji ochranu. Mladý samec také často doprovází samce staršího. Nosorožci milují bahno a válení v něm. Takto ochlazují svoji kůži a chrání se před různými parazity. Během horkých dnů často hledají úkryt pod stromy a v hustých keřích.

Bílý nosorožec (Ceratotherium simum)
Bílý nosorožec je po slonovi druhý největší suchozemský savec a je také větší než nosorožec černý. Je to zvíře z prehistorických časů, které se za miliony let vývoje země změnilo jen nepatrně. Co příroda nedokázala za miliony let, to se člověku málem podařilo za jedno století. Naštěstí i bílým nosorožcům se zvětšila šance na přežití a v národních parcích a rezervacích v Keni se jich začíná vyskytovat stále více. Jejich kůže je tlustá, má šedivou barvu a je většinou hladká. Bílí nosorožci, mají na rozdíl od nosorožce černého, velmi klidnou povahu. Nedoporučuje se ale zkoušet, co tyto přírodní tanky vydrží, velmi rychle byste se totiž mohli ocitnout pod zvířetem vážícím až 2 500 kg! Tito nosorožci, jsou na rozdíl od černých, také velmi závislí na vodě. Samci si velmi dobře hlídají své teritorium, na kterém strpí pouze pár samic a podřízené samce. Pouze dominantní samec se může pářit se samicemi.
Jak černí tak bílí nosorožci vydávají různé zajímavé zvuky.


PTÁCI
V Keni žije přes 1000 druhů ptáků. Některé z nich známe z domova, protože v tropické Africe tráví jenom zimy, jiní jsou velmi exotičtí a v Evropě nepříliš známí. Keňa je právě pro pozorování ptáků ideálním místem.

Z velkých nelétavých ptáků můžete vidět pštrosa, marabu, hadilova písaře nebo zoborožce.

Ovšem skutečným zážitkem je setkání s plameňáky. Žijí tu dva druhy, které se liší velikostí a zabarvením. Plameňák větší se vyskytuje v koloniích o několika tisících jedinců. Stěhuje se od jezer v oblasti Rift Valley k jezerům v dalších částech Keni. Plameňák menší má sytější růžovou barvu a slučuje se do daleko početnějších kolonií. Odhaduje se, že u jezer Nakuru a Bogoria se jich shromažďuje kolem jednoho milionu. Pohled na růžové moře je jedním z největších zážitků v Keni.

Z dalších vodních ptáků tu žije africká černá kachna, volavky, čápi, rajky, husy, ibis posvátný a mnoho dalších.

Zajímaví jsou i dravci. Šest druhů supů můžete pozorovat při jejich majestátném letu i požírání mršin, které tvoří jejich potravu. Žije tu např. sup kapucín, sup hnědý nebo africký. Orel rybí a orel bateleur jsou dalšími velkými ptačími predátory.


PLAZI
Jednoznačně největším plazem je tady krokodýl. V Keni žije v řekách a jezerech pouze krokodýl nilský, který dorůstá až délky 6 metrů.
Z jedovatých hadů se tu vyskytuje černá a zelená mamba, zmije útočná, kobra černokrká a mnoho dalších. Z nejedovatých je nejznámější hroznýš nebo vejcožrout africký.
Žije zde také mnoho druhů želv, včetně mořských želv a karet, agamy, gekoni a chameleoni.Provozovatel:

cestování dovolená exotická dovolená

Už jste viděli bambusové podlahy? Rovnou 6 druhů je položeno u nás na prodejně v Českých Budějovicích. Dřevěné podlahy jsou kvalitní, ekologické, odolné, lety oveřené a samozřejmě cenově příznivé. Nabízíme i s pokládkou.
Jedním z našich nejžhavějších produktů jsou tapety na zeď. Nabízíme množství druhů, všech barev a kolekcí. K dostání je i lepidlo na tapety.
Partnerské weby
CK Marco Polo - exotická dovolená snů | pobytové i poznávací zájezdy | zájezdy na míru | dovolená u moře Kvalitní zahradní nábytek www.africke-expedice.cz www.calabria.cz Photo-gallery.cz Hotely-online.cz Mapy-průvodce.cz Zájezdy.org thajsko.net Photogallery Fotogalerie Accommodation Ubytování-online.com Egypt-info.cz kypr.info Chorvatsko- zájezdy.cz Dovolená-Bulharsko.cz JižníAfrika.net Brazílie-info.cz Argentina-info.cz Švýcarsko.org Seychelly.cz Vietnam-info.cz Malajsie.cz Maledivy.info Mauritius-info.cz Afrika-KEŇA.cz tunisko.net
Odkazy
odkazy